Home Cổ Đông

Cổ Đông

Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất quý II năm 2021 của Tổng...

1. Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ quý II năm 2021 của HANCORP Xem chi tiết...

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Đỗ...

1 ÔNG NGUYỄN ĐỖ QUÝ - ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ BÁN 0 CP- Tên cá...

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ – Dương Ngọc...

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Ngọc Quang Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,...

Ông Nguyễn Minh Cương – ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đã bán 50.400 cổ...

ÔNG NGUYỄN MINH CƯƠNG - ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ BÁN 50.400 CỔ PHIẾU HAN

Thông báo chuyển nhượng cổ phiếu HAN

Ông Nguyễn Minh Cương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 50.400 CP; Ông Dương Ngọc Quang...

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

1.Báo cáo tài chính hợp nhất. Vui lòng download tại đây 2.Bào cáo tài chính riêng. Vui lòng download...

TIN MỚI

XEM NHIỀU