TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Trải qua chặng đường hơn 55 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, với những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn thi công các công trình quan trọng Quốc Gia và thực hiện đầu tư xây dựng nhiều dự án phát triển đô thị hiện đại.Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP đã đáp ứng được những nhu cầu rất thiết thực của con người và xã hội.

Google Maps

Thông tin

Địa chỉ
57 Quang Trung – P.Nguyễn Du – Q.Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại
(04) 39 439 063
(04) 38 227 432

Email

Email
info@hancorp.com.vn
Website
www.hancorp.com.vn