Lễ ký kết biên bản thoả thuận thành lập Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Hàng không Việt Nam

Lễ ký kết biên bản thoả thuận thành lập Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Hàng không Việt Nam

Ngày 18/5 tại Hà Nội, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp với Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp), Công ty Cổ phần Đầu tư AOV, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (Taseco) tổ chức Lễ ký kết cùng thoả thuận và hợp tác, góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Hàng không Việt Nam (ATH)

Lễ ký kết biên bản thoả thuận thành lập Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Hàng không Việt Nam

Hancorp