Trích nghị quyết phiên họp thứ 26 của HĐQT tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP

Nội dung: Trích Nghị quyết phiên họp thứ 26 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP ngày 26/10/2020: … “Thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng trong quý IV năm 2020”…

Nhà đầu tư quan tâm đến các nội dung thoái vốn nói trên của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP gửi thư quan tâm về địa chỉ:

Phòng Pháp chế Tổng hợp
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội -CTCP

Số 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.3822 7432

Thời hạn nhận thư quan tâm: Đến hết ngày 02/11/2020

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sẽ cung cấp thông tin và lộ trình thoái vốn chi tiết cho các nhà đầu tư gửi thư quan tâm trong thời hạn nêu trên. HANCORP