Home Tin Công Ty

Tin Công Ty

Lễ công bố Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám...

Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP tổ chức Lễ công bố Quyết định...

Thông báo thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty xây dựng Hà...

TRÍCH NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ 33 NGÀY 27/11/2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

Công bố thông tin về việc đấu giá cổ phần của Bộ Xây dựng...

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP Địa chỉ: Số 57 Quang Trung,...

Trích nghị quyết phiên họp thứ 26 của HĐQT tổng công ty xây dựng...

Nội dung: Trích Nghị quyết phiên họp thứ 26 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP...

Công bố thông tin về việc đấu giá cổ phần của Bộ Xây dựng...

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP Địa chỉ: Số 57 Quang Trung,...

TIN MỚI

XEM NHIỀU