Lễ công bố Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP tổ chức Lễ công bố Quyết định Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao Quyết định Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP cho ông Đậu Văn Diện
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tặng hoa chúc mừng ông Đậu Văn Diện
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP
Ông Đậu Văn Diện Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP cho ông Nguyễn Đỗ Quý
Lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP chúc mừng đồng chí Bùi Xuân Dũng
Cục trưởng Cục Quản lý nhà & thị trường bất động sản