Công bố thông tin về việc đấu giá cổ phần của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Hà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng & Kinh doanh Bất động sản.

3. Vốn điều lệ: 1.410.480.000.000 đồng, tương đương 141.048.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Trong đó: Cổ phần do Bộ Xây dựng nắm giữ: 139.399.608 cổ phần chiếm 98,83% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 139.399.608 cổ phần

5. Giá khởi điểm cổ phần: 19.930đồng /cổ phần

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành.

7. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc:

 • Thời gian: Từ 25/11/2020 đến 15h30 ngày 09/12/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc).
 • Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.

9. Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm khối lượng đặt mua.

10. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

 • Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 14/12/2020
 • Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

 • Thời gian: 09h00 ngày 16/12/2020
 • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

12. Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 16/12/2020 đến 22/12/2020

13. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: từ ngày 18/12/2020 đến ngày 23/12/2020.

14. Tài liệu tham khảo:

 • Bản CBTT về đợt thoái vốn: tại đây
 • Quyết định 1406/QĐ-BXD ngày 05/11/2020 về việc Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP: tại đây
 • Công văn của TCPH xác nhận Bộ xây dựng là chủ sở hữu vốn: tại đây
 • Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019: tại đây
 • Báo cáo tài chính soát xét riêng và hợp nhất bán niên 2020: tại đây
 • Giấy ĐKKD của Hancorp: tại đây
 • Điều lệ của Hancorp: tại đây
 • Quyết định 908 TTg_2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 : tại đây
 • Quy chế đấu giá : tại đây