Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp đảng viên mới của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp đảng viên mới của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP đã tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới trang trọng theo đúng quy định.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Minh Cương – Bí thư Đảng ủy đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 4 đảng viên: Đ/c Hoàng Khôi, đ/c Đặng Hướng Minh, đ/c Nguyễn Quốc Thịnh, đ/c Nguyễn Văn Giang.

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp đảng viên mới của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCPTại buổi lễ, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức kết nạp cho 7 đảng viên mới thuộc Chi bộ phòng Phát triển dự án và Chi bộ Ban điều hành dự án Bệnh viện nhi Trung Ương gói thầu EPC2011.

Đồng chí Nguyễn Minh Cương - Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT trao Quyết định kết nạp cho các đảng viên mới.
Đồng chí Nguyễn Minh Cương – Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT trao Quyết định kết nạp cho các đảng viên mới.

Hancorp