Thông báo Tổng công ty Xây dựng Hà Nôi – CTCP trở thành công ty đại chúng

Thông báo Tổng công ty Xây dựng Hà Nôi - CTCP trở thành công ty đại chúng

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP
Thông báo Tổng công ty Xây dựng Hà Nôi - CTCP trở thành công ty đại chúngTHÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 1611/UBCK-QLPH ngày 07/04/2015 v/v chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty.
Công ty xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc trở thành công ty đại chúng như sau:
– Tên tiếng Việt : TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP
– Tên tiếng Anh : HANOI CONSTRUCTION CORPORATION JSC
– Địa chỉ trụ sở chính : Số 57 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại : (84 4) 3943 9063
– Fax : (84 4) 3943 9521
– Website : http://www.hancorp.vn
– Giấy CNĐKDN CTCP : 0100106338 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/05/1996 và thay đổi lần thứ 10 ngày 15/08/2014
– Vốn điều lệ : 1.410.480.000.000 đồng – Ngành nghề kinh doanh chính:
Xây dựng nhà, công trình công ích và công trình kỹ thuật khác.
· Kinh doanh bất động sản
Bản thông tin tóm tắt về công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và các Báo cáo tài chính đề nghị tham khảo File tài liệu đính kèm.

Tập tin đính kèm:
1.Tóm tắt thông tin công ty đại chúng
2.Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCTXD Hà Nội – CTCP
3.Báo cáo tài chính hợp nhất
4.Báo cáo tài chính công ty mẹ

Hancorp