Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sở hữu

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
 • Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng
 • Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 16.100 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.137.500 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 • Thời gian: Từ 8h ngày 04/08/2020 đến 15h30 ngày 25/08/2020
 • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/08/2020
 • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

Thời gian và địa điểm đấu giá:

 • Thời gian: 09h30 ngày 01/09/2020
 • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/09/2020 đến 16 giờ ngày 07/09/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 09/09/2020

Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sở hữu: tại đây