Hancorp dự kiến thoái vốn cổ phần tại CTCP Đầu tư Đèo Cả

Bộ Xây dựng điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP giai đoạn 2013 – 2015

Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) giai đoạn 2013 – 2015 được quy định tại Quyết định số 618/QĐ-BXD ngày 26/06/2013 và Quyết định số 248/QĐ-BXD ngày 27/02/2015 của Bộ Xây dựng.

Hancorp cùng với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) đã xây dựng hồ sơ thoái vốn và nộp hồ sơ xin chấp thuận thoái vốn tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 24/12/2015. Thông tin cơ bản thoái vốn như sau:

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán : 17.521.875 cổ phần
Tổng giá trị theo mệnh giá : 175.218.750.000 đồng
Giá khởi điểm : 10.082 đồng/cổ phần

Dự kiến thời gian thực hiện thoái vốn trong Quý I/2016. Hancorp và SHBS sẽ thực hiện thông báo tới nhà đầu tư các thông tin chi tiết về đợt đấu giá khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hancorp