Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2022

Đồng chí Nguyễn Minh Cương – Phó Bí thư Đảng ủy TCT, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty chúc mừng BCH công đoàn cơ quan Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP khóa X
Đồng chí Nguyễn Minh Cương – Phó Bí thư Đảng ủy TCT, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty chúc mừng BCH công đoàn cơ quan Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP khóa X

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2017, Công đoàn cơ quan Tổng công ty tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy TCT, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Công đoàn Tổng công ty và toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan Tổng công ty.

Đồng chí Hoàng Việt Anh thay mặt Ban tổ chức điều hành đại hội
Đồng chí Hoàng Việt Anh thay mặt Ban tổ chức điều hành đại hội

Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng và đúng theo trình tự quy định. Tại đại hội đồng chí Hoàng Việt Anh – Chủ tịch công đoàn Cơ quan khóa IX, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Ban chấp hành công đoàn cơ quan khóa IX và phương hướng nhiệm vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã lựa chọn và bầu Ban chấp hành công đoàn Cơ quan Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP khóa X, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 5 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Minh Cương – Phó Bí thư Đảng ủy TCT, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty chúc mừng BCH công đoàn cơ quan Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP khóa X
Đồng chí Nguyễn Minh Cương – Phó Bí thư Đảng ủy TCT, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty chúc mừng BCH công đoàn cơ quan Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP khóa X

Hancorp