Thông báo bán đấu giá Cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả

Thông báo Tổng công ty Xây dựng Hà Nôi - CTCP trở thành công ty đại chúng

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ
§ Trụ sở chính: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
§ Địa chỉ giao dịch: Tầng 12, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội
§ Điện thoại : 04. 3944 9115 Fax: 04. 3944 9113
§ Website : www.dcic.vn

2.Ngành nghề kinh doanh chính: Giám sát công tác xây dựng – hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi); Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sợ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Xây dựng nhà các loại; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác…

3.Vốn điều lệ: 1.078.000.000.000 đồng

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 17.521.875 cổ phần, chiếm 19,73% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả (theo báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2015), tương đương 16,25% vốn điều lệ đăng ký của Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả (Theo GCN ĐKKD số 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 13/01/2015).

5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

6. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

7. Giá khởi điểm: 10.082 đồng/cổ phần

8. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Ban tổ chức bán đấu giá ban hành.

9. Tổ chức tư vấn và tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần chứng khoán SHB (SHBS).

10. Thời gian, địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
§ Thời gian: từ 8h30 ngày 27/01/2016 đến 15h30 ngày 23/02/2016
§ Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán SHB, số 2A, Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
– Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán SHB tại nơi Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất vào 10h30 ngày 02/03/2016
– Gửi qua bưu điện đến trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán SHB: Chậm nhất 10h30 ngày 02/03/2016 (theo thời điểm SHBS ký nhận với bưu điện).

12. Điều kiện tổ chức đấu giá:
– Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá
– Nếu khối lượng cổ phần đăng ký mua thấp hơn tổng số cổ phần đăng ký chào bán, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP có thể xem xét không tổ chức đấu giá và thực hiện thông báo trên website trước ngày tổ chức đấu giá.
(Chi tiết quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần)

13. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 02/03/2016

14. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán SHB, số 2A, Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 02/03/2016 đến 16h00 ngày 11/03/2016

16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 02/03/2016 đến 16h00 ngày 11/03/2016
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần, nhà đầu tư tham khảo tại địa điểm đăng ký và các website:www.hancorp.vn , www.shbs.com.vn

Nguồn: SHBS

Hancorp