THOÁI TOÀN BỘ VỐN TẠI MỘT SỐ CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

Thông báo Tổng công ty Xây dựng Hà Nôi - CTCP trở thành công ty đại chúng

Nội dung: Tổng công ty trích Nghị quyết phiên họp thứ 11 của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 01/06/2018:

1. Thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội

2. Thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty CP XD Đô thị và Khu công nghiệp

Đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm đến các nội dung thoái vốn nói trên của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội gửi thư quan tâm về địa chỉ:

Phòng Pháp chế – Tổng hợp – Tầng 2 – Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP Số 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Số điện thoại: 024.3822 7432

Thời hạn nhận thư quan tâm: Đến hết ngày 30/06/2018.

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sẽ cung cấp thông tin và lộ trình thoái vốn chi tiết tại các đơn vị nêu trên cho các nhà đầu tư gửi thư quan tâm trong thời hạn nêu trên.

HANCORP