Điều chỉnh vỉa hè, cây xanh dự án khu Đoàn Ngoại giao – Hà Nội

Khu Đoàn Ngoại giao, TP Hà Nội.
Khu Đoàn Ngoại giao, TP Hà Nội.

Ngày 29/8, TCty Xây dựng Hà Nội – CTCP gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh vỉa hè, cây xanh trên các tuyến đường thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn Ngoại giao – TP Hà Nội.

Khu Đoàn Ngoại giao, TP Hà Nội.
Khu Đoàn Ngoại giao, TP Hà Nội.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2323/BXD-KHTC, ngày 21/10/2016 trả lời như sau:

1. Đồng ý về chủ trương để TCty Xây dựng Hà Nội – CTCP được đầu tư cải tạo hạng mục vỉa hè, cây xanh trên các tuyến đường thuộc dự án Đoàn Ngoại giao, TP Hà Nội nhằm mục đích nâng cao giá trị thẩm mỹ,kiến trúc cảnh quan đô thị và môi trường sống, làm việc tại dự án Đoàn Ngoại giao. Nội dung công việc cải tạo bao gồm: thay bó vỉa bê tông và gạch block tự chèn bằng đá khối, đá xẻ và gạch terrazzo; thay thế một số loại cây và bổ sung hàng cây bụi trên các tuyến đường (riêng các tuyến đường có mặt cắt 50m, 60 m được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ được triển khai thực hiện sau khi đã được Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán).

Kinh phí thực hiện hạng mục cải tạo được lấy từ nguồn dự phòng của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn Ngoại giao, TP Hà Nội.

2. TCty Xây dựng Hà Nội – CTCP có trách nhiệm phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán chi phí và tổ chức triển khai đầu tư hạng mục cải tạo theo đúng thẩm quyền đã được pháp luật quy định; quản lý nguồn vốn tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo phù hợp suất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 565/QĐ-BXD ngày 21/5/2009.

Theo baoxaydung.com.vn