Đảng ủy TCT xây dựng Hà Nội – CTCP tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 155 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.

Hôm nay, ngày 09 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổng công ty mở rộng để quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban  kiểm tra Đảng ủy; Trưởng, phó các Ban Đảng TCT; Chủ tịch Công đoàn TCT, Bí thư Đoàn TNCS HCM Tổng công ty, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Tổng công ty, các đồng chí trưởng phòng, ban chức năng Tổng công ty.

Đồng chí Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị. Các đồng chí đại biểu dự hội ngh đã phát biểu ý kiến tham gia vào dự thảo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP lần thứ IX, nhiệm kì 2020 – 2025 phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong giai đoạn hiện nay đảm bảo nguyên tắc Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.