Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phước An – Long Thọ, Nhơn Trạch

  • Địa điểm :Xã Long Thọ và Xã Phước An – Huyện Nhơn Trạch, TỈnh Đồng Nai
  • Khởi công : 2003
  • Hoàn thành : 2009
  • Tổng diện tích : 150.65 ha