Dự án Nhà ở Đơn vị ở số 2 và Đơn vị ở số 3 – Khu dân cư Phước an – Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

  • Địa điểm :Xã Long Thọ và Xã Phước An – Huyện Nhơn Trạch, TỈnh Đồng Nai
  • Khởi công : 2003
  • Hoàn thành : 2009
  • Diện tích Đơn vị ở số 2 :28.55 ha
  • Diện tích Đơn vị ở số 3 :24.29 ha