Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

  • Công trình: Nhà làm việc các cơ quan Quốc Hội và Văn phòng Quốc Hội
  • Chủ đầu tư: Văn phòng Quốc hội
  • Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng – VPQH
  • Địa điểm: Số 22 – Hùng Vương – Ba Đình – Hà Nội