Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2018, 09:31:16 SA, GMT +07:00VIDEO CLIP